Make your own free website on Tripod.com

FALSAFAH

adi.gif (20099 bytes)

       Sekolah Menengah Kebangsaan Adela yakin dengan kemampuan dan kebolehan murid-murid dan guru-guru serta kakitangan di sekolah ini demi mencapai pendidikan yang sempurna

        Tenaga profesional dengan kemudahan fizikal yang ada di sekolah ini akan melaksanakan tanggungjawab bagi melahirkan insan yang dapat berbakti terhadap bangsa, agama dan negara.

 

ani_smile.gif (9103 bytes)MATLAMAT SEKOLAHani_smile.gif (9103 bytes)

      Melahirkan pelajar-pelajar yang beriman, berilmu, berdedikasi dan bermaruah serta sentiasa peka dengan kehendak semasa dan negara.

 

ani_globe.gif (25224 bytes)DASAR SEKOLAH

*        Melaksanakan Dasar Pelajaran Kebangsaan dan lain-lain rancangan yang ditetapkan oleh kerajaan dengan licin dan memuaskan.

*         Berusaha dan menggembling tenaga yang ada bagi mencapai objektif sekolah.

*         Segala masalah sekolah adalah masalah bersama.

*         Mengaakan perhubungan perkhidmatan yang erat dengan JPNJ dan Kementerian Pendidikan Malaysia.

*         Mengadakan perhubungan yang erat dengan badan-badan / jabatan lain.

*         Mewujudkan hubungan yang rapat dengan ibu bapa / penjaga murid-murid dan masyarakat tempatan.

*         Membentuk satu kumpulan guru yang benar-benar bersifat profesional.

*         Menggalakkan serta memberi kesempatan kepada guru-guru menyelia tugas-tguas sekolah sebagai latihan kepada kepimpinan yang berkenaan dan dinamis.

*         Mengamalkan cita-cita dan prinsip-prinsip Rukun Negara serta prinsip-prinsip perkhidmatan cemerlang.

*         Menghayati ketaatsetiaan kepada ajaran agama.

*         Menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan dengan cekap, sempurna, serta memahami tugas dan tanggungjawab orang lain.

*         Mengamalkan objektiviti dalam sebarang penilaian.

*     Mengamalkan kerja-kerja yang sistematik dan kemaskini.

 

ani_colorbar.gif (4491 bytes)

buton.gif (7394 bytes) Aluan Pengetua buton.gif (7394 bytes) Sejarah buton.gif (7394 bytes) Objektif buton.gif (7394 bytes)Piagam buton.gif (7394 bytes)Lencanabuton.gif (7394 bytes) Bendera

 buton.gif (7394 bytes) Kejayaan buton.gif (7394 bytes) Pentadbiran buton.gif (7394 bytes) Lagu