Make your own free website on Tripod.com

ani_smile.gif (9103 bytes)PIAGAM SEMEKAani_smile.gif (9103 bytes)

adi.gif (20099 bytes)

ani_merpati.gif (35852 bytes).

ani_colorbar.gif (4491 bytes)

      Kami WARGA SEMEKA dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami;

       Menyediakan pendidikan yang terbaik berdasarkan budaya ilmu untuk mempertingkatkan potensi pencapaian akademik ke tahap cemerlang.

       Membina dan melahirkan insan pelajar yang soleh serta mencapai cita-cita mengikut kehendak Falsafah Pendidikan Negara dan wawasan 2020.

       Memberi peluang yang sama kepada pelajar mendapat pendidikan yang sempurna berdasarkan kebolehan dan potensi yang ada.

    Membimbing pelajar berdikari dan memperkembangkan potensi diri serta berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

       Menerapkan nilai-nilai murni dan mengamalkan budaya penyayang.

    Mempertingkatkan dan memantapkan disiplin untuk menuju ke arah tahap "tanpa kecacatan".

    Memberi pendidikan adan menguruskan kerja dengan penuh dedikasi, komited, berdisiplin, bertanggungjawab, cekap, kreatif, berketrampilan dan bijaksana.

    Memastikan sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelajar, masyarakat dan negara/kerajaan.

 

 buton.gif (7394 bytes) Aluan Pengetua buton.gif (7394 bytes) Sejarah buton.gif (7394 bytes) Objektif buton.gif (7394 bytes)Falsafah buton.gif (7394 bytes)Lencanabuton.gif (7394 bytes) Bendera

buton.gif (7394 bytes) Kejayaan buton.gif (7394 bytes) Pentadbiran  buton.gif (7394 bytes)Lagu