Make your own free website on Tripod.com

ani_smile.gif (9103 bytes)LENCANA SEKOLAHani_globe.gif (25224 bytes)

adi.gif (20099 bytes)

 

len12.gif (25935 bytes)

      Lencana Sekolah Menengah Kebangsaan Adela mula-mula terbit di dalam tahun 1982. Ia adalah hasil ilham Encik Mohd. Saat bin Hj. Latiff, penyelia pertama sekolah ini. Lencana SEMEKA mempunyai 4 warna utama yang mempunyai tafsiran tertentu iaitu:

 

         HIJAU - melambangkan kesuburan

        BIRU - melambangkan ketenangan

        PUTIH - melambangkan kesucian

        MERAH melambangkan keberanian

        Begitu juga bentuk-bentuk ukiran yang terdapat pada lencana tersebut mempunyai lambang yang tersirat:

        OBOR - melambangkan kejayaan

        BUKU - melambangkan ilmu pengetahuan

        WAU        - melambangkan kebudayaan Melayu

        RODA - melambangkan teknologi

         Sementara rangkaikata "ILMU PENYULUH HIDUP" pula melambangkan sekolah melambangkan institusi ilmu.        Menuntut ilmu adalah menjadi matlamat SEMAKA.  Ilmu  sahajalah yang akan memimpin manusia dari kegelapan     dan kejahilan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.

 

 

    buton.gif (7394 bytes) Aluan Pengetua buton.gif (7394 bytes) Sejarah buton.gif (7394 bytes) Objektif buton.gif (7394 bytes)Falsafah buton.gif (7394 bytes)Piagambuton.gif (7394 bytes) Bendera buton.gif (7394 bytes) Kejayaan

 buton.gif (7394 bytes) Pentadbiran buton.gif (7394 bytes) Lagu        

ani_bluline.gif (11170 bytes)

ani_smile.gif (9103 bytes)