Make your own free website on Tripod.com

SURAT-SURAT PEKELILING IKTISAS

MENGENAI DISIPLIN PELAJAR

 1. Pembuangan Murid-Murid Daripada Sekolah Rendah Kerana  Kelakuan Curang
 2. Tatatertib Di Sekolah-sekolah
 3. Tambahan Kepada Surat Pekeliling "Profesional"
 4. Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajran 1959
 5. Murid-Murid Menghisap Rokok
 6. Salahguna Dadah - Garispanduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar
 7. Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid
 8. Potongan Rambut Murid-Murid
 9. Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah 
 10. Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah
 11. Menganjur Dan Menjual Loteri Di Sekolah-Sekolah
 12. Acara Suaikenal Di Sekolah-Sekolah
 13. Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan
 14. Permainan 'Pin-Table, Video Game, Game Watch'
 15. Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-Sekolah
 16. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah
 17. Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan
 18. Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah
 19. Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak DinyatakanDalam Peraturan-Peraturan Pelajaran
 20. Perhimpunan Sekolah
 21. Perhimpunan Sekolah (Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/84)
 22. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan)
 23. Langkah-Langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah
 24. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah
 25. Tata Kelakuan Pelajar Ketika Di Masjid
 26. Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan
 27. Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di sekolah
 28. Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah
 29. Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah
 30. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah
 31. Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian  Berpakaian
 32. Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan DiKalangan Pelajar
 33. Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa Di Sekolah
  Menengah

       

Pembuangan Murid-Murid daripada sekolah rendah kerana kelakuan curang

SURAT/NO.FAIL/ TARIKH

ISI PENTING

Bil.6/88
Bil.8543/(10)
10hb September 1968
 1. Murid, ibu bapa dan penjaga diberi amaran bertulis berkaitan dengan kesalahan dan satu salinan borang jawapan disertakan untuk penjaga memberi akuan terima.
 
 1. Surat amaran kedua dihantar kepada ibu bapa sekiranya kelakuan murid tidak bertambah baik.
 
 1. Sekiranya murid tidak patuh, Guru Besar/Pengetua boleh mengantung persekolahan maksimum dua minggu.
 
 1. Satu salinan semua amaran penggantungan atau pembuangan mestilah dikirim kepada Pendaftar Sekolah dan Pengarah Lembaga Sekolah.
 
 1. Kelakuan curang yang serius, Guru-guru Besar/Pengetua perlu memberhentikan murid sementara waktu untuk dibuat penyelidikan. Jika munasabah murid tersebut boleh dibuang sekolah.
 
 1. Jika rayuan diterima, persetujuan Pendaftar Sekolah hendaklah diperlukan.

 

Tatatertib Di Sekolah-Sekolah

SURAT/NO.FAIL/ TARIKH


ISI PENTING

Bil.8/68
KP. 8543 02(12)
18hb. September
1968
 1. Tatatertib ialah tindakan yang diambil untuk menentukan supaya peraturan sekolah diikuti.
 
 1. Guru-guru mempunyai peranan untuk menyelesaikan masalah-masalah pelajar. Kesalahan berat diserah kepada Guru Besar/Pengetua.
 
 1. Kesalahan berat dikenakan tindakan pembuangan atau penggantungan sementara (tidak melebehi 10 hari).
 
 1. Pakaian mestilah sesuai dengan peraturan sekolah.


Tambahan Kepada Surat Pekeliling "Professional"

SURAT//NO.FAIL/ TARIKH


ISI PENTING

Bil.6/88 dan 9/68
KP.8543(11)
12hb Oktober 1968
 1. Penggantungan pelajar, maksimum 14 hari.
 
 1. Ibu bapa atau penjaga boleh membuat rayuan dalam masa satu bulan selepas tarikh pembuangan kepada Menteri Pendidikan.

 

Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.Siri: Bil.1/1972
No.Fail:0504/11/(144)
Tarikh: 4/2/1972
 1. Hukuman dera terhadap murid-murid perempuan adalah dilarang.
 
 1. Hukuman dera terhadap murid lelaki dihadkan pada pukulan dengan rotan kecil ke atas tapak tangan atau punggung yang berlapik.
 
 1. Hukuman hanya diberikan oleh Guru Besar atau dengan kuasa yang diberikannya

 

Murid-Murid Menghisap Rokok

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH

ISI PENTING

No.siri: Bil.6A/1975
No.Fail:K.P.8548/8/
(75)
Tarikh: 5/9/1975
 1. Semasa perhimpunan Guru Besar dikehendaki memaklumkan kepada pelajar bahawa :-
 
 1. Penghisapan rokok adalah dilarang kerana sebab-sebab kesihatan.
 2. Tindakan disiplin akan diambil ke atas murid yang tidak mematuhi peraturan.
 3. Tempoh pengampunan selama seminggu kepada pelajar untuk membuat pengukuran.
 4. Selepas tempoh pengampunan murid yang merokok akan menghadapi tindakan disiplin.
 
 1. Langkah-langkah ke atas murid-murid yang merokok.
 1. Tindakan disiplin yang sewajarnya.
 2. Ibu bapa/Penjaga pelajar diberitahu.
 3. Murid dirujuk kepada guru panduan untuk nasihat.
 4. Guru panduan menyimpan rekod untuk tujuan penyelidikan Kementerian Pelajaran.


Salahguna Dadah - Garis Panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH

ISIPENTING

No. siri: 7/1975
No.Fail:K.P.8548/8/(67)
Tarikh: 19/8/1975
 1. Matlamat Kementerian Pelajaran membantu pelajar dan mengelakkan dari publisiti.
 
 1. Tindakan disiplin selepas pertolongan gagal dan selepas berunding dengan Pengarah Pelajaran Negeri.
 
 1. Tindakan-tindakan yang harus diambil
 1. Rujukan sendiri.
 2. Rujukan oleh Guru-guru/murid.
 3. Rujukan dibuat atas keputusan tindakan disiplin.
 
 1. `Checklist’ tindakan yang harus diambil.
 
 1. Jenis-jenis dadah yang disalah gunakan.

Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH

ISI PENTING

No. siri: 9/1975
No. Fail: K.P.8543/
Vol.2(55)
Tarikh: 4/11/1975
 1. Guru Besar dan semua guru bertanggungjawab menjaga disiplin sesebuah sekolah.
 
 1. Guru Besar dan semua guru mesti memahami ordinan-ordinan/surat-surat Pekeliling /Pekeliling Ikhtisas - Lampiran A.
 
 1. Perkara-perkara Tatatertib yang dianggap berat - Lampiran B.
 
 1. Peraturan-peraturan Sekolah yang Bertulis untuk murid-murid. Tindakan oleh tiap-tiap sekolah - Lampiran C.
 
 1. Peraturan-peraturan Khas untuk Asrama, Perpustakaan dan Bilik-bilik Mata-mata Pelajaran Praktikal.
 
 1. Guru mesti menjadi teladan baik kepada murid.

Potongan Rambut Murid-Murid

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.Siri: 2/1976
No. Fail: KP.8543/
Vol.II(58)
Tarikh : 7/1/1976
 1. Peraturan merangkumi murid-murid sekolah, guru dan kakitangan lain.
 
 1. Rambut murid-murid lelaki.
 
 1. Misai dan janggut.
 
 1. Rambut murid-murid perempuan.
 
 1. Menjadi tanggungjawab guru dan kakitangan lain memberi teladan yang baik kepada pelajar.

Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah

SURAT/NO.FAIL/ TARIKH

CATATAN

No.Siri: 11/1976
No. Fail: K.P.8591-9
(11)
Tarikh: 9/10/1976
 1. Permainan berunsur judi dilarang di sekolah-sekolah.
 
 1. Penjualan alat-alat permainan berunsur judi di kantin sekolah dilarang.

Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah

SURAT/NO.FAIL /
TARIKH


ISI PENTING

No.Siri: Bil.7/77
No.Fail: 8610-3B(15)
Tarikh: 7/9/1977
 1. Pengelolaan Walkaton dirancang dan dikawal supaya tidak menjejas pelajaran, kebajikan dan keselamatan pelajar.
 
 1. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh Guru Besar.
 1. Waktu mencari penaja.
 2. Persetujuan ibu bapa murid.
 3. Keselamatan dan kebajikan murid.

Menganjur Dan Menjual Loteri Di Sekolah-Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: 9/1977
No.Fail: K.P.8610/(30)
Tarikh: 3/10/1977
 1. Penjualan loteri oleh sekolah-sekolah melalui Persatuan Ibu bapa dan Guru-guru dan badan-badan yang berkaitan dengan sekolah dilarang.
 
 1. Penjualan loteri kepada murid-murid dalam kawasan sekolah yang dianjur oleh mana-mana pihak dilarang.
 
 1. Pihak sekolah perlu berikhtiar dengan cara lain untuk mendapatkan wang.

Acara Suaikenal Di Sekolah-Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No. siri: Bil.4/1978
No. Fail: KP.8542/07/ Jld.XI/(85)
Tarikh: 2hb Mei 1978
 1. Melarang `ragging’ yang bertopeng suaikenal di sekolah-sekolah.
 
 1. Mereka yang terlibat akan diberhentikan dari sekolah tanpa amaran.

Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.2/1979
No.Fail: KP(BS)8786-
51/Jld.IV/(20)
Tarikh: 26hb. Mac 1979
 1. Arahan membuat laporan terperinci mengenai pelajar-pelajar sekolah yang dalam keadaan risiko penyalahgunaan dadah yang memerlukan pertolongan.

Permainan 'Pin-Table, Video Game, Game Watch'

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil. 4/1982
No. Fail: KP.8591/(97)
Tarikh: 1hb.Oktober 1982
 1. Melarang pelajar sekolah:

  a) bermain permarkahan `pin-table, video game’ dan lain permainan yang seumpama.

  b) membawa ke sekolah segala jenis `game watch’.
 
 1. Mengambil tindakan yang sewajar terhadap pelajar yang bersalah.

Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.1/1983
No.Fail: KP.8591/(99)
Tarikh: 25hb Feb.1983
 1. Langkah-langkah positif bagi menjayakan kempen anti-merokok.

Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.3/1983
No.Fail:KP(BS)8591/
Jld.II/(2)
Tarikh: 9hb Mac 1983
 1. Mengemaskini arahan yang berhubung dengan pakaian murid-murid daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam aspek-aspek:
 1. Pakaian seragam sekolah
 2. Pakaian ketika bersenam/ bersukan
 3. Pakaian dalam Pasukan Beruniform
 4. Pakaian murid-murid Islam hari Jumaat
 5. Pakaian seragam khas
 6. Kasut

Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.6/1983
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II/(6)
Tarikh: 23hb April 1983
 1. Memberi ingatan mengenai bahaya dan larangan bermain dan menggunakan bahan-bahan letupan adalah satu langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk menyedar dan menginsafkan murid-murid tentang bahayanya

Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH

CATATAN

No.siri: Bil.7/1983
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II.(7)
Tarikh: 11hb April 1983
 1. Menyatakan beberapa prinsip dan garis panduan mengenai pungutan derma yang dijalankan di sekolah.

Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.8/1983
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II/(17)
Tarikh: 7hb Nov.1983
 1. Menyarankan kepada guru besar dan guru-guru kepentingan mengenakan tindakan yang adil dan sejajar bagi jenis kelolaan tersebut
 2. Kewajipan Guru Besar dalam membimbing guru-guru dalam menjalankan tugas mengenai disiplin pelajar.
 3. Guru Besar juga disarankan menjalankan langkah-langkah positif untuk mendisiplinkan murid-muridnya.

Perhimpunan Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.4/1984
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II/(24)
Tarikh: 14hb Jun 1984
 1. Mewajibkan sekolah mengadakan perhimpunan sekolah sebagai majlis rasmi pada setiap minggu.
 
 1. Panduan mengelolakan perhimpunan sekolah dalam aspek

a. masa
b. aturcara

 
 1. Pihak sekolah dikehendaki memberi perhatian dalam perkara berikut :
 1. Surat Pekeliling Am Bil.23 Tahun 1996
 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1975
 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8.1975
 4. Penglibatan semua guru/ pelajar
 5. Menggalakkan penglibatan kakitangan bukan guru
 6. Mengadakan aktiviti positif dan dilarang menjalankan hukuman disiplin kepada pelajar

Perhimpunan Sekolah (Tambahan Kepada Surat Pekeliling Iktisas Bil 4/84)

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.4/1984
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II/(26)
Tarikh: 10 Sept.1984
 1. Memasukkan Lagu `Malaysia Berjaya’ semasa perhimpunan (selepas Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri)
 
 1. Perlu diadakan perhimpunan khas setiap hari sebelum waktu pertama bermula untuk menyanyikan lagu `Negaraku’ dan `Malaysia Berjaya’. Nyanyian dengan teratur dan tertib.

Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH

CATATAN

No.siri: Bil.8/1985
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II/(39)
Tarikh:22hb Nov.1985
 1. Kasut murid-murid sekolah rendah dan menengah adalah berwarna putih dan diperbuat daripada `canvas’/bahan sintetik yang mempunyai daya resap dan penyaluran gerak udara.
 
 1. Setokin berwarna putih.

Langkah-Langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.7/1986
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II/(56)
Tarikh: 1hb Ogos 1986
 1. Tumpukan kepada faktor sekolah yang boleh dikawal dan diubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah.
 
 1. Pengetua atau Guru Besar mempunyai kuasa bagi mengawal Organisasi Sekolah dan bagi menentukan disiplin. Berkuasa menentukan hukuman yang munasabah.
 
 1. Perlu mempunyai maklumat ordinan pelajaran, surat pekeliling dan buku panduan disiplin.
 
 1. Menubuhkan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid peringkat sekolah.
 
 1. Pejabat Pelajaran Daerah juga perlu berusaha mengambil langkah-langkah bagi mengurangi masalah disiplin.

Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.8/1988
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.III/(10)
Tarikh : 1 Mac 1988
 1. Diingatkan semua pihak di sekolah sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini, ke atas diri pelajar.
 
 1. Menekankan aspek keselamatan melalui :-

- pengajaran, peraturan,latihan, bimbingan dan amalan.

- memaklumkan kepada ibu bapa mengenai penggal dan aktiviti sekolah.

- sistem kawalan rekod yang kemas

- menyediakan tempat berkumpul yang selamat dan terkawal.

- Sistem berteman

- Mengawasi kawasan dengan kerap

- Menjadikan peraturan keselamatan sebagai sebagai peraturan sekolah

Tata Kelakuan Pelajar Ketika Di Masjid

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri:Bil.2/1991
No.Fail:KP(BS)8591/
Jld.V/(60)
Tarikh: 5hb Feb. 1991
 1. Pelajar tidak mempunyai tatatertib yang baik ketika
  berada di masjid.
 
 1. Tindakan yang perlu diambil:
 
 1. memperingatkan para pelajar mengenai adab dan tatatertib di masjid.
 2. Guru perlu mengawas kelakuan pelajar.
 3. Pelajar dikelompok mengikut kumpulan dan diketuai oleh seorang Pengawas.

Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri:Bil.3/1991
No.siri:Bil.3/1991
No.Fail:KP(BS)8591/
Jld.V(95)
Tarikh:16hb Mei 1991
 1. Cadangan undangan ke upacara tertentu hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan.

Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah

SURAT/ NO.FAIL/
TARIKH

ISI PENTING

No.siri:Bil.4/1991
No.Fail:KP(BS)8591(Jld.V/(96)
Tarikh:16 Mei 1991
 1. Pelajar menjadi mangsa kepada perbuatan jenayah penceroboh dan pelajar terlibat melancarkan mogok, merusuh, mencedera dan bergaduh.
 
 1. Pengetua dikehendaki dengan serta merta melaporkan kepada Kementerian Pendidikan, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri.

Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.6/1994
No.Fail: KP(BS)8586/
090/Jld.5(11)
Tarikh: 12 Sept.1994
 1. Semua pihak hendaklah bersama-sama mengambil sikap yang serius mengenai soal taat setia dan cinta terhadap negara.
 
 1. YB. Menteri Pendidikan mengarah supaya semangat patriotisme ini ditanam melalui upacara perhimpunan mingguan atau harian.
 
 1. Semua upacara tersebut perlu dijalankan dengan penuh penghayatan dari semua pihak.
 
 1. YB Menteri menyarankan supaya senaman ringkas diadakan di dalam bilik darjah sebelum memulakan P&P.
 
 1. Semangat patrotisme dan senaman ringkas disarankan supaya dapat diadakan di semua sekolah dan serta-merta.

Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.6/1995
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.VIII/(9)
Tarikh: 5 Sept. 1995
 1. Ponteng sekolah dan ponteng kelas dua masalah yang perlu diatasi dengan segera oleh semua pegawai yang berkaitan.
 
 1. Pihak Kementerian telah menerbit dan mengedarkan Buku Panduan bagi mengatasi masalah ponteng di sekolah. Saranan dan cadangan dalam buku ini diyakini dapat mengatasi dua masalah di atas.

Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.7/1995
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.VIII(10)
Tarikh: 11 Okt. 1995
 1. Terdapat laporan mengatakan pihak sekolah telah mengenakan tindakan dan hukuman yang keterlaluan di atas kesalahan disiplin para pelajar yang terlibat.
 
 1. Keadaan ini boleh menjejaskan maruah dan reputasi Kementerian Pendidikan.
 
 1. Surat ini mengingatkan semua yang terlibat agar mematuhi garis panduan seperti yang terkandung dalam Lampiran ini.

Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.2/1996
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.VII(33)
Tarikh: 24 Jun 1996
 1. Meminta semua sekolah mengambil langkah-langkah dan tindakan yang wajar, konsisten dan tegas bagi mempastikan amalan-amalan ke arah pembinaan sahsiah dan penampilan diri yang baik di kawasan para pelajar.

Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.1/1996
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.VIII(32)
Tarikh: 13 Feb. 1996
 1. Sikap pelajar ke arah mengutamakan kebersihan perlu dibina dalam diri pelajar.
 
 1. Tindakan Pengetua dan Guru Besar
 1. Meningkatkan usaha dan menggunakan inisiatif serta kreatif untuk memastikan sekolah dalam keadaan bersih.
 2. Mengambil tindakan positif dalam memupuk kesedaran dan rasa tanggungjawab bagi menjaga keindahan dan kebersihan sekolah.

Perlantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH


ISI PENTING

No.siri: Bil.3/1996
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.VII/(35)
Tarikh: 11 Julai 1996
 1. Perlantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa telah diluluskan dan dilaksanakan secara berperingkat.
 
 1. Perlantikan perlu mengambil kira.
 1. Kelulusan Iktisas,Bimbingan dan Kaunseling
 2. Guru yang belum disahkan dalam jawatan.
 3. Guru yang layak tetapi mengajar kelas peperiksaan.
 4. Guru yang layak tetapi menolak perlantikan sebagai Kaunselor sepenuh masa.

 

[ bicara HEM ] [enrolmen murid] [sasaran 1999] [peraturan] [program bina insan] [carta ]