Make your own free website on Tripod.com

ani_colorbar.gif (4491 bytes)

ani_globe.gif (25224 bytes)11.gif (22502 bytes)ani_globe.gif (25224 bytes)

PENYAMPAI MAKLUMAT TERKINI

bil. 4, Jilid 2                      Mac 1999

ani_bluline.gif (11170 bytes)

Perkongsian Ilmu Bersama Pengetua

PEMIKIRAN GENERIK

Jenis kemahiran:

Kemahiran di U.K - kemahiran teras seperti kemahiran komunikasi, kemahiran angka, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran teknologi maklumat dan kemahiran penguasaan bahasa.

Kemahiran di Amerika berunsurkan kemahiran di tempat kerja.

Kemahiran di New Zealand berunsurkan kemahiran pekerjaan.

Kemahiran di Kanada berunsurkan kemahiran hasil pembelajaran.

Menurut Tn. Hj. Sufaat, Pengetua Semeka, kemahiran adalah sama sahaja . Subjek adalah sebagai alat mencipta kemahiran dan kemahiran boleh dihasilkan selepas pembelajaran. Kemahiran berunsurkan kecekapan, mahir dan ketrampilan.

Mahir adalah kepandaian

Cekap adalah mampu dan boleh melakukan sesuatu dengan sempurna

Ketrampilan pula adalah kecekapan dan kemahiran yang tinggi dalam menyelesaikan sebarang masalah.

Di Malaysia, kemahiran dibahagikan kepada 8 bahagian :

         kemahiran komunikasi

kemahiran teknologi

kemahiran merancang dan mengelola aktiviti

kemahiran bekerja dengan orang lain

kemahiran menyelesaikan masalah

kemahiran mengurus, memilih dan menganalisis maklumat

kemahiran menggunakan idea

kemahiran memahami budaya.

Kepentingan kemahiran

1. kemahiran sangat diperlukan untuk kejayaan karier

2. kemahiran juga penting di dalam dunia pekerjaan yang menggabungkan kemahiran dan pengetahuan.

Kemahiran boleh dipindahkan mengikut diri dan disesuaikan di sebarang tempat.

 

Cara-cara berkomunikasi dengan guru.

Cara berkomunikasi dengan guru ada banyak, antaranya:

1. melalui gaya penulisan

2. melalui percakapan dan tutur bahasa yang baik

3. memanggil guru dengan nama panggilan yang sesuai (Cikgu, Cik, tuan, puan)

4. lihat muka dan bertentang mata dengan guru

5. melalui mimik muka, gaya dan gerak geri badan

6. suara ketika bercakap dengan guru hendaklah rendah dan satu nada

7. ketika bercakap dengan guru, pelajar hendaklah berada tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan guru (mesti ada jarak yang sesuai)

 

Kepentingan Komunikasi

1. mengeratkan hubungan yang baik antara pelajar dan guru

2. melahirkan seorang yang bersifat "gentlemen" dan "sportman"

3. melahirkan seorang yang mempunyai imej yang tinggi

4. orang ramai akan lebih tertarik kepada mereka yang mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik.

ani_colorbar.gif (4491 bytes)

BERSAMA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING.

10 JENIS KELEBIHAN MENGHUBUNGKAN SILATURRAHIM

1. Mendapat keredhaan Allah kerana Allah amat suka kepada orang yang menghubungkan tali silaturrahim. Demikian juga dengan penduduk langit dan bumi.

2. Menggembirakan para malaikat kerana mereka amat suka kepada orang yang menghubungkan silaturrahim.

3. Dapat menambah pahala amalannya setelah dia meninggal kelak

4. Dapat menambah dan menimbulkan rasa kasih sayang dalam pergaulan seharian

5. Menambah keberkatan pada rezekinya

6. Allah akan melanjutkan usianya.

7. Menjadikan iblis bertambah gelisah dan sakit

8. Akan dihormati dan disegani oleh masyarakat yang berada di sekelilingnya.

9. Dapat menggembirakan jenazah yang berada di alam barzakh kerana mereka amat menyukai kepada silaturrahim

10. Dapat mencetuskan kegembiraan kepada kedua-dua belah pihak, tiada amalan yang lebih afdal melainkan menggembirakan hati orang-orang yang beriman.

ani_colorbar.gif (4491 bytes)

ani_new1.gif (1012 bytes)ani_heart.gif (4940 bytes) // ani_update.gif (1796 bytes) Hal.2 // ani_update.gif (1796 bytes)  Hal.3 //ani_update.gif (1796 bytes) Hal.4